TERCÜME İŞLEMLERİ

  652 okunma

Prensipleri daima GÜVEN, HIZ, KALİTE ve UYGUN FİYAT olan bir noter yeminli tercüme bürosuyuz.

Gerekli görüldüğü takdirde ilgili belgeniz için her türlü Noter ve Apostil konularında da yardımcı oluyoruz.

Uzmanlık gerektiren alanlar da dahil her konuda tercüme yapabilen noter yeminli tercümanlardan oluşan donanımlı bir kadroya sahibiz.

İçerisinde Cambridge Üniversitesi Sertifikalı tercümanların da bulunduğu profesyonel kadromuzla her türlü iş toplantıları ve görüşmelerde Realtime tercüme hizmetleri de veriyoruz. Bu konuda başarıyla verdiyimiz hizmetlere Referanslarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Sizlerle daha iyi iletişime geçebilmek için bizleri diğer tercüme bürolarından farklı kılan birçok içeriğe sahip, şu anda da bulunduğunuz web sitemizi de hizmetinize sunduk.


BURSA İNGİLİZCE YEMİNLİ TERCÜME HİZMETİ
İngilizce dili, ilk olarak erken dönem orta çağ İngiltere’sinde konuşulan ve şu an dünya çapında ortak dil olan bir Batı Cermen dilidir. İngiltere’ye göç eden Cermen kabilesi Anglus’dan adını alan dil, daha sonra Baltık Denizindeki Anglia yarım adasının adı ile anılmıştır.
İngilizce dili, neredeyse 60 özerk devletin resmi dili ya da resmi dillerinden biridir. En çok konuşulduğu bölgeler Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve Yeni Zelanda’dır.
En fazla öğrenilen yabancı dildir. 
Basılı ve elektronik medya yoluyla ve Amerika Birleşik Devletlerinin küresel süper güç olarak ortaya çıkmasıyla, uluslararası arenada öncül dil haline geldi. Bilim, ticaret ve hukuk gibi birçok alanda ortak dil haline geldi.


BURSA OSMANLICA YEMİNLİ TERCÜME HİZMETİ
Osmanlı Türkçesi veya Osmanlıca (=Lisân-ı Osmâni), Osmanlı Devleti döneminde (XIII-XX. yüzyıllar arası) kullanılan Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalmış Türk diline verilen isimdir. Alfabe olarak Arap alfabesi'nin Farsça ve Türkçe'ye uyarlanmış bir biçimi kullanılır.
Türkçe, tarih boyunca çok geniş bir alanda konuşma ve yazı dili olarak yaşamıştır. Bunun sonucu olarak da Kuzey Türkçesi (Kıpçakça), Doğu Türkçesi (Çağatayca) ve Batı Türkçesi (Oğuzca) gibi yazı dilleri ortaya çıkmıştır. Batı Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Azeri Türkçesi diye iki kolda gelişmiştir. Osmanlı Türkçesi, 24 Oğuz boyunun konuştuğu Oğuz şivesine dayanmaktadır.

BURSA İTALYANCA YEMİNLİ TERCÜME HİZMETİ
İtalyanca
, çoğunluğu İtalya ve çevresinde yaşayan 70 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. Hint-Avrupa dil ailesinin Romans kolundadır. 
Genellikle, Roma İmparatorluğu'nun doğduğu bölge olan Toskan diline dayanır. Çok fazla şivesi olan İtalyancanın şivelerini dilbilimciler 'İtalya şiveleri' olarak tanımlarlar çünkü İspanyolca, Katalanca ve Dalmaçyaca dilleri ile olan farklardan daha büyük farklara sahip şiveleri vardır. Neredeyse her İtalya şehrinin kendine has bir şivesi vardır. Bu fark o kadar çoktur ki, İspanyolcayı anlayabilen bir Milanolu, Sicilyalı şivesini anlayamaz.